Bij Tonzon worden de randen van de vloer warmer en bij purschuim worden de randen van de vloer kouder. Bij purschuim verplaatst het vocht zich naar de onderkant van de vloer. Tonzon zorgt juist voor een drogere kruipruimte. Het is de meest klimaatefficiënte oplossing en heeft het DUBO-keurmerk. Purschuim is daarentegen het minst klimaatefficiënt (zolang het gespoten wordt met HFK-gas). Het is erg giftig en ook een groot chemisch afvalprobleem.