De levensduur van de folie is minstens 70 jaar. Dit is door het Frauenhofer Instituut d.m.v. een versnelde verouderingstest vastgesteld. In deze test is aangetoond dat na een versnelde verouderingstest (deze staat gelijk aan een levensduur van 70 jaar) de reflectiewaarde met maar 4% achteruit is gegaan. Met andere woorden na 70 jaar wordt nog 96% reflectie van de oorspronkelijke waarde gehaald.